Αγριλιώνα

Κορυφογραμμή Αγριλιώνα

Χάρτης Κορυφογραμμή Αγριλιώνα

Αγριλιώνα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.906390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.023280000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αγριλιώνα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Agriliona, Agrilióna, Tourla Dhimaion, Toúrla Dhimaíon, Αγριλιώνα

Αγριλιώνα, Ράχη, μακρύ στενό ύψωμα με απότομες πλευρές και μια περισσότερο ή λιγότερο συνεχή κορυφή

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Agriliona or Agrilióna is Ridge, a long narrow elevation with steep sides, and a more or less continuous crest