Μενδενίτσα

Κατοικημένη περιοχή Μενδενίτσα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μενδενίτσα

Μενδενίτσα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.750420000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.616800000000

Κοντά σε Μενδενίτσα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μενδενίτσα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mendenitsa, Mendenítsa, Mendhenitsa, Mendhenítsa, Μενδενίτσα

Μενδενίτσα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 213 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mendenitsa or Mendenítsa is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work