Καλλίδρομο

Όρος Καλλίδρομο

Χάρτης Όρος Καλλίδρομο

Καλλίδρομο Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.728570000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.609880000000

Κοντά σε Καλλίδρομο (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλλίδρομο (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kallidromo, Kallídromo, Oros Kallidhromon, Óros Kallídhromon, Καλλίδρομο

Καλλίδρομο, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kallidromo or Kallídromo is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more