Μερόπη

Κατοικημένη περιοχή Μερόπη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μερόπη

Μερόπη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.241920000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.003200000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μερόπη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Meropi, Merópi, Μερόπη

Μερόπη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Meropi or Merópi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work