Μεσαγρός

Κατοικημένη περιοχή Μεσαγρός

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μεσαγρός

Μεσαγρός Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.756580000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.516880000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μεσαγρός (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mesagros, Mesagrós, Μεσαγρός

Μεσαγρός, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 575 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Mesagros or Mesagrós is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work