Άλωνες

Κατοικημένη περιοχή Άλωνες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άλωνες

Άλωνες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.737720000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.526320000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άλωνες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Alones, Salones, Sálones, Álones, Άλωνες

Άλωνες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 189 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Alones or Álones is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work