Μουτσιάρα

Κατοικημένη περιοχή Μουτσιάρα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μουτσιάρα

Μουτσιάρα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.454160000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.113160000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μουτσιάρα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kriopiyi, Kriopiyí, Kryopigi, Kryopigí, Moutsiara, Moutsiára, Sinoikismos Moutsara, Sinoikismós Moutsára, Κρυοπηγή, Μουτσιάρα

Μουτσιάρα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 64 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kryopigi or Kryopigí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work