Καταφύγιον

Κατοικημένη περιοχή Καταφύγιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καταφύγιον

Καταφύγιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.474280000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.099140000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καταφύγιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Katafiyion, Katafygio, Katafygion, Katafíyion, Katafýgio, Katafýgion, Sinoikismos Katafiyi, Sinoikismós Katafíyi, Καταφύγιο, Καταφύγιον

Καταφύγιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 35 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Katafygio or Katafýgio is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work