Μπαπιόλος

Κατοικημένη περιοχή Μπαπιόλος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μπαπιόλος

Μπαπιόλος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.470270000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.877230000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μπαπιόλος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Babiolios, Babiólios, Bapiolos, Bapiólos, Μπαπιόλος

Μπαπιόλος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Bapiolos or Bapiólos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work