Μπενίτσες

Κατοικημένη περιοχή Μπενίτσες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μπενίτσες

Μπενίτσες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.543670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.913690000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μπενίτσες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Benices, Benitsa, Benitsai, Benitses, Benítsai, Benítses, Mpenitses, Μπενίτσαι, Μπενίτσες, Беницес

Μπενίτσες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 843 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Benitses or Benítses is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work