Δαφνάτα

Κατοικημένη περιοχή Δαφνάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δαφνάτα

Δαφνάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.532410000000
Γεωγραφικό Μήκος: 19.907010000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δαφνάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dafnata, Dafnáta, Dhafnata, Dhafnáta, Δαφνάτα

Δαφνάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 34 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dafnata or Dafnáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work