Μπούγα

Κατοικημένη περιοχή Μπούγα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μπούγα

Μπούγα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.266270000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.930080000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Μπούγα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Bouga, Boura, Boúga, Boúra, Kalliroi, Kallirroi, Kallirröḯ, Kallirói, Καλλιρόη, Μπούγα

Μπούγα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 273 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kallirroei or Kallirröḯ is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work