Μύλοι

Κατοικημένη περιοχή Μύλοι

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Μύλοι

Μύλοι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.513730000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.884230000000

Κοντά σε Μύλοι (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Μύλοι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mahala, Mahalá, Makhalas, Makhalás, Miloi, Myloi, Míloi, Μύλοι

Μύλοι, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 26 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Miloi or Míloi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work