Νέα Καρυά

Κατοικημένη περιοχή Νέα Καρυά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νέα Καρυά

Νέα Καρυά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.906210000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.707260000000

Κοντά σε Νέα Καρυά (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Νέα Καρυά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nea Karia, Nea Karya, Nea Korna, Néa Kariá, Néa Karyá, Néa Korná, Νέα Καρυά

Νέα Καρυά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1426 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nea Karya or Néa Karyá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work