Πηγαί

Κατοικημένη περιοχή Πηγαί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πηγαί

Πηγαί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.906050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.672150000000

Κοντά σε Πηγαί (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πηγαί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kutunjali, Kutunjalí, Pigai, Pigaí, Piges, Pigés, Piyai, Piyaí, Πηγές, Πηγαί

Πηγαί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 770 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Piges or Pigés is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work