Νέα Κεσσάνη

Κατοικημένη περιοχή Νέα Κεσσάνη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νέα Κεσσάνη

Νέα Κεσσάνη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.033980000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.071320000000

Κοντά σε Νέα Κεσσάνη (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Νέα Κεσσάνη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gereviz, Nea Kesani, Nea Kessani, Nea Kissani, Néa Kessáni, Néa Kesáni, Néa Kissáni, Plastiria, Plastíria, Νέα Κεσσάνη

Νέα Κεσσάνη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nea Kessani or Néa Kessáni is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work