Ποταμιά

Κατοικημένη περιοχή Ποταμιά

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ποταμιά

Ποταμιά Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.028730000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.038980000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ποταμιά (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Chepel Orman, Chepel-Chiflik, Chepél-Chiflík, Potamia, Potamiá, Ποταμιά

Ποταμιά, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Potamia or Potamiá is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work