Νέοι Επιβάτες

Κατοικημένη περιοχή Νέοι Επιβάτες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νέοι Επιβάτες

Νέοι Επιβάτες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.498630000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.911920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νέοι Επιβάτες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Neoi Epivatai, Neoi Epivates, Neoi Epivaton, Néoi Epivátai, Néoi Epivátes, Néoi Épiváton, Νέοι Επιβάται, Νέοι Επιβάτες

Νέοι Επιβάτες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 5077 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Neoi Epivates or Néoi Epivátes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work