Σκάλα Νεών Επιβατών

Σκάλα Σκάλα Νεών Επιβατών

Χάρτης Σκάλα Σκάλα Νεών Επιβατών

Σκάλα Νεών Επιβατών Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.506260000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.906730000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σκάλα Νεών Επιβατών (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Skala Neon Epivaton, Skála Neón Epivatón, Σκάλα Νεών Επιβατών

Σκάλα Νεών Επιβατών, Τόπος πρόσδεσης και φορτοεκφόρτωσης επιβατών και προϊόντων από σκάφη χωρίς ιδιαίτερες λιμενικές εγκαταστάσεις

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Skala Neon Epivaton or Skála Neón Epivatón is Landing,a place where boats receive or discharge passengers and freight, but lacking most port facilities