Νεοκαισάρεια

Κατοικημένη περιοχή Νεοκαισάρεια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νεοκαισάρεια

Νεοκαισάρεια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.587220000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.875670000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νεοκαισάρεια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Neokaisareia, Neokaisaria, Neokaisáreia, Neokaisária, Νεοκαισάρεια

Νεοκαισάρεια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 919 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Neokaisareia or Neokaisáreia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work