Νικηταί

Κατοικημένη περιοχή Νικηταί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νικηταί

Νικηταί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.107760000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.723690000000

Κοντά σε Νικηταί (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Νικηταί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nikitai, Nikitaí, Nikites, Nikités, Νικητές, Νικηταί

Νικηταί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nikites or Nikités is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work