Νικηταί

Κατοικημένη περιοχή Νικηταί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νικηταί

Νικηταί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.056980000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.599600000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νικηταί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Gaziler, Gazilér, Nikitai, Nikitaí, Nikites, Nikités, Νικητές, Νικηταί

Νικηταί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 12 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nikites or Nikités is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work