Στεγνόν

Κατοικημένη περιοχή Στεγνόν

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Στεγνόν

Στεγνόν Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 41.067260000000
Γεωγραφικό Μήκος: 24.614620000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Στεγνόν (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Mustafa Oglar, Mustafá Oglár, Stegno, Stegnon, Stegnó, Stegnón, Στεγνό, Στεγνόν

Στεγνόν, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 19 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Stegno or Stegnó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work