Νικόλακκος

Κορυφή Νικόλακκος

Χάρτης Κορυφή Νικόλακκος

Νικόλακκος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.512390000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.442160000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νικόλακκος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nikolakkos, Nikólakkos, Νικόλακκος

Νικόλακκος, Το ψηλότερο σημείο ενός γεωγραφικού χαρακτηριστικού

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nikolakkos or Nikólakkos is Peak, a pointed elevation atop a mountain, ridge, or other hypsographic feature