Καλονιοί

Κατοικημένη περιοχή Καλονιοί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλονιοί

Καλονιοί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.516160000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.409790000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλονιοί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kallonai, Kallonaí, Kalonioi, Kalonioí, Kalonoi, Kalonoí, Καλονιοί

Καλονιοί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 24 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalonioi or Kalonioí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work