Νύφιον

Κατοικημένη περιοχή Νύφιον

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Νύφιον

Νύφιον Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.289360000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.481920000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Νύφιον (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Nifi, Nifion, Nyfi, Nyfion, Nífi, Nífion, Nýfi, Nýfion, Νύφι, Νύφιον

Νύφιον, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Nyfi or Nýfi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work