Πετρικάτα

Κατοικημένη περιοχή Πετρικάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πετρικάτα

Πετρικάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.280310000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.470030000000

Κοντά σε Πετρικάτα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πετρικάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Petrikata, Petrikáta, Retrikata, Πετρικάτα

Πετρικάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Petrikata or Petrikáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work