Οικονομιάνικα

Κατοικημένη περιοχή Οικονομιάνικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Οικονομιάνικα

Οικονομιάνικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.519180000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.052520000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Οικονομιάνικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Oikonomianika, Oikonomiánika, Οικονομιάνικα

Οικονομιάνικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Oikonomianika or Oikonomiánika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work