Δερματιάνικα

Κατοικημένη περιοχή Δερματιάνικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Δερματιάνικα

Δερματιάνικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 36.543970000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.045590000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Δερματιάνικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Dermatianika, Dermatiánika, Dhermatianika, Dhermatiánika, Δερματιάνικα

Δερματιάνικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Dermatianika or Dermatiánika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work