Παιδούπολη

Κατοικημένη περιοχή Παιδούπολη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Παιδούπολη

Παιδούπολη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.876020000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.062960000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Παιδούπολη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Paidoupoli, Παιδούπολη

Παιδούπολη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 2 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Paidoupoli or Paidoúpoli is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work