Πατσίδες

Κατοικημένη περιοχή Πατσίδες

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πατσίδες

Πατσίδες Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.268730000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.182330000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πατσίδες (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Patsides, Patsidhes, Patsídes, Patsídhes, Πατσίδες

Πατσίδες, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Patsides or Patsídes is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work