Πέρασμα

Κατοικημένη περιοχή Πέρασμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πέρασμα

Πέρασμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.752890000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.467650000000

Κοντά σε Πέρασμα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πέρασμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Koutskovaini, Koutskovaíni, Perasma, Pérasma, Κουτσκοβαίνη, Πέρασμα

Πέρασμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 435 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Perasma or Pérasma is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work