Τροπαιούχος

Κατοικημένη περιοχή Τροπαιούχος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τροπαιούχος

Τροπαιούχος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.740460000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.441260000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τροπαιούχος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Machalas, Mahalas, Mahalás, Tropaiouchos, Tropaioukhos, Tropaioúchos, Tropaioúkhos, Μαχαλάς, Τροπαιούχος

Τροπαιούχος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 323 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tropaiouchos or Tropaioúchos is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work