Πετάσι

Βουνοκορφή Πετάσι

Χάρτης Βουνοκορφή Πετάσι

Πετάσι Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.272750000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.001720000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πετάσι (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Petasi, Petási, Πετάσι

Πετάσι, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Petasi or Petási is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation