Πρινιάς

Βουνοκορφή Πρινιάς

Χάρτης Βουνοκορφή Πρινιάς

Πρινιάς Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.271370000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.034490000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πρινιάς (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Prinias, Priniás, Πρινιάς

Πρινιάς, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Prinias or Priniás is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation