Πιγκί

Κατοικημένη περιοχή Πιγκί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πιγκί

Πιγκί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.412060000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.074830000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πιγκί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pigki, Pigkí, Pingi, Pingí, Pinki, Sinoikismos Tingi, Sinoikismós Tíngi, Πιγκί

Πιγκί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pigki or Pigkí is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work