Άνω Γραικικόν

Κατοικημένη περιοχή Άνω Γραικικόν

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Άνω Γραικικόν

Άνω Γραικικόν Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 39.424670000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.060110000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Άνω Γραικικόν (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ano Graikiko, Ano Graikikon, Graikikon, Graikikón, Gretsista, Gretsísta, Áno Graikikó, Áno Graikikón, Άνω Γραικικό, Άνω Γραικικόν

Άνω Γραικικόν, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 187 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ano Graikiko or Áno Graikikó is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work