Πισπιλούντα

Κατοικημένη περιοχή Πισπιλούντα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πισπιλούντα

Πισπιλούντα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.527150000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.951060000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πισπιλούντα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pispilounda, Pispilounta, Pispilous, Pispiloúnda, Pispiloúnta, Pispiloús, Πισπιλούντα

Πισπιλούντα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 60 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pispilounta or Pispiloúnta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work