Τσόμπος

Βουνοκορφή Τσόμπος

Χάρτης Βουνοκορφή Τσόμπος

Τσόμπος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.520940000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.984370000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τσόμπος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tsombos, Tsompos, Tsómbos, Tsómpos, Τσόμπος

Τσόμπος, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: 489 μ.

Tsompos or Tsómpos is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation