Πλακωτό

Βουνοκορφή Πλακωτό

Χάρτης Βουνοκορφή Πλακωτό

Πλακωτό Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.558740000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.036490000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πλακωτό (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Plakoto, Plakotó, Πλακωτό

Πλακωτό, Κορυφή ή κορυφογραμμή που προεξέχει πλευρικά από μια κύρια οροσειρά

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Plakoto or Plakotó is Spur, a subordinate ridge projecting outward from a hill, mountain or other elevation