Πεληναίον Όρος

Όρος Πεληναίον Όρος

Χάρτης Όρος Πεληναίον Όρος

Πεληναίον Όρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.549130000000
Γεωγραφικό Μήκος: 26.009020000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πεληναίον Όρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Pelinaio, Pelinaion Oros, Pelinaío, Pelinaíon Óros, Πεληναίο, Πεληναίον Όρος

Πεληναίον Όρος, Βουνό με υψόμετρο πάνω από 300 μέτρα

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Pelinaio or Pelinaío is Mountain, an elevation standing high above the surrounding area with small summit area, steep slopes and local relief of 300m or more