Πλατανόρευμα

Κατοικημένη περιοχή Πλατανόρευμα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πλατανόρευμα

Πλατανόρευμα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 40.200830000000
Γεωγραφικό Μήκος: 22.024880000000

Κοντά σε Πλατανόρευμα (ακτίνα 3Km)

Χάρτης σημείων κοντά σε Πλατανόρευμα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Orta-Koi, Ortá-Kóï, Platanorema, Platanorevma, Platanorrevma, Platanórema, Platanórevma, Platanórrevma, Πλατανόρευμα

Πλατανόρευμα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1112 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Platanorevma or Platanórevma is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work