Πόρος

Κατοικημένη περιοχή Πόρος

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Πόρος

Πόρος Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.153690000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.771200000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Πόρος (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Poros, Póros, Πόρος

Πόρος, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 1059 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Poros or Póros is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work