Τζανάτα

Κατοικημένη περιοχή Τζανάτα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Τζανάτα

Τζανάτα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 38.141500000000
Γεωγραφικό Μήκος: 20.750860000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τζανάτα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Tzanata, Tzannata, Tzannáta, Tzanáta, Tzonata, Tzonáta, Τζανάτα

Τζανάτα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 193 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Tzanata or Tzanáta is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work