Ποταμοί

Κατοικημένη περιοχή Ποταμοί

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ποταμοί

Ποταμοί Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.012850000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.706520000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ποταμοί (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Potamoi, Potámoi, Ποτάμοι, Ποταμοί

Ποταμοί, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 405 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Potamoi or Potámoi is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work