Τεχνητή Λίμνη Μπραμιανών

Τεχνητή λίμνη Τεχνητή Λίμνη Μπραμιανών

Χάρτης Τεχνητή λίμνη Τεχνητή Λίμνη Μπραμιανών

Τεχνητή Λίμνη Μπραμιανών Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.038630000000
Γεωγραφικό Μήκος: 25.699090000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Τεχνητή Λίμνη Μπραμιανών (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Techniti Limni Bramianon, Technití Límni Bramianón, Τεχνητή Λίμνη Μπραμιανών

Τεχνητή Λίμνη Μπραμιανών, Τεχνητός ταμιευτήρας νερού στο έδαφος

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Techniti Limni Bramianon or Technití Límni Bramianón is Reservoir, an artificial pond or lake