Ραβδούχα

Κατοικημένη περιοχή Ραβδούχα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Ραβδούχα

Ραβδούχα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.543410000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.735890000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Ραβδούχα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Ravdhoukha, Ravdhoúkha, Ravdoucha, Ravdoúcha, Ραβδούχα

Ραβδούχα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Ravdoucha or Ravdoúcha is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work