Καλυδώνια

Κατοικημένη περιοχή Καλυδώνια

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Καλυδώνια

Καλυδώνια Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 35.524050000000
Γεωγραφικό Μήκος: 23.750880000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Καλυδώνια (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Kalidhonia, Kalidhónia, Kalydonia, Kalydónia, Καλυδώνια

Καλυδώνια, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Kalydonia or Kalydónia is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work