Σαρλαίικα

Κατοικημένη περιοχή Σαρλαίικα

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Σαρλαίικα

Σαρλαίικα Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.608230000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.923230000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Σαρλαίικα (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Sarlaiika, Sarlaíika, Serieika, Seriéïka, Serleika, Serleïka, Σαρλαίικα

Σαρλαίικα, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Sarlaiika or Sarlaíika is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work