Αναζήρη

Κατοικημένη περιοχή Αναζήρη

Χάρτης Κατοικημένη περιοχή Αναζήρη

Αναζήρη Συντεταγμένες

Γεωγραφικό Πλάτος: 37.605650000000
Γεωγραφικό Μήκος: 21.892700000000

Χάρτης σημείων κοντά σε Αναζήρη (ακτίνα 5Km)

Εναλλακτικές ονομασίες: Anaziri, Anazíri, Eva, Éva, Αναζήρη

Αναζήρη, Οικισμός πόλη ή χωριό που κατοικείται

Πληθυσμός: 0 κάτοικοι.

Υψόμετρο: μ.

Anaziri or Anazíri is Populated place, a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work